Как будет по-немецки едва, как сказать едва на немецком

kaum

едва ли — kaum, schwerlich

едва не — fast, beinahe (+) (без отрицания)

он едва не упал — fast wäre er gefallen, er wäre beinahe gefallen

едва ли не — wohl

едва он уехал, как. — kaum war er fort, als.

едва-едва (еле-еле) — mit Müh und Not